W 1904 roku na terenie Gdańska przy ul. Wałowej została otwarta gazownia miejska. Była to druga gazownia mieszcząca się w Gdańsku. Gazownia której nie było już możliwości rozbudowy mieściła się przy ul. Toruńskiej.  Gazownia przy ul. Wałowej posiadała zdolność produkcji 25 tys m3 na dobę.  Dzięki intensywnej rozbudowie gazowni w Gdańsku w 1927 roku został wybudowany gazociąg średnioprężny do Gdańskiej Oliwy co pozwoliło wyłączyć gazownie Oliwską.
W marcu 1945 roku na skutek działań wojennych gazownia przy ul. Wałowej została zniszczona. Odbudowa gazowni trwała do kwietnie 1946 roku kiedy został ponownie wpuszczony gaz do miejskiej sieci.
W 1976 roku w wyniku doprowadzenia gazu ziemnego do Gdańska gazownia miejska sukcesywnie zmniejszała swoją produkcję aż do 1991 roku kiedy wyłączono piece w gazowni miejskiej i zakończono produkcję z węgla. Całkowite wyłączenie gazowni miejskiej nastąpiło w maju 1995 roku jako jednego z nielicznych jeszcze pracujących tego typu obiektów.

- - - -