Na Gdańskich Siedlcach 4 grudnia 1906 roku został poświęcony kościół pod wezwaniem św Franciszka z Asyżu. Kościół został poświęcony przez Biskupa Chełmińskiego Augustinusa Rosentretera. Same plany budowy kościoła sięgają 1892 roku kiedy został zawiązany komitet budowy kościoła. Jednakże prace nad budową kościoła rozpoczęto 8 maja 1904 roku. Budową kierował majster Szulc z Pruszcza Gd. Gospodarzem budowy był Ks. Proboszcz St. Białk. Podczas działań wojennych zostały zniszczone wieża, zegar, dach, sklepienie, trzy ołtarze, witraże, organy 32-głosowe, część murów. W latach powojennych częściowo odbudowano kościół z gruzów, a dnia 28 marca 1948 roku Adm. Ap. Ks. Dr A. Wronka na nowo go poświęcił. Po odbudowie kościoła został on w 1984 roku wpisany do rejestru zabytków.

- - - -