Politechnika Gdańska jest jedną z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Politechnika powstała w 1904 roku jako Królewska Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku (Königliche Technische Hochschule zu Danzig). Uczelnia posiadała 6 wydziałów. W obecnej formie istniała do 1918 roku kiedy przekształcono uczelnie w Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku (Technische Hochschule in Danzig) pod niniejszą nazwą istniała do czasu utworzenia Wolnego Miasta Gdańska. Po utworzeniu WMG nazwa uczelni została zmieniona na Wyższą Szkołę Techniczną Wolnego Miasta Gdańska (Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig). Po rozpoczęciu działań wojennych w 1939 roku przywrócono nazwę uczelni z przed utworzenia Wolnego Miasta Gdańska tj: Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku (Technische Hochschule in Danzig). Pod tą nazwą uczelnia istniała do 1941 roku kiedy zmieniono nazwę na: Wyższa Szkoła Rzeszy w Gdańsku (Reichshochschule Danzig). 24 maja 1945 Dekretem Rady Ministrów powołana została Politechnika Gdańskaw miejscu Wyższej Szkoły Rzeszy. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 22 października tego 1945 roku.
Obecnie Politechnika Gdańska jest autonomiczną uczelnią państwową i obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje ponad 24 tysiące studentów na studiach inżynierskich i magisterskich oraz ponad 400 słuchaczy studiów doktoranckich.

- - - -