Polonia Gdańska 27 stycznia 1906 roku przystąpiła do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Związek ten, obejmujący sekcje branżowe działał w Gdańsku do 1939 roku. Przez większy czas jego istnienia kierował nim Antoni Lendzion. Zjednoczenie Zawodowe Polskie opowiadało się za przebudową ustroju kapitalistycznego poprzez rozwój spółdzielczości. Sam związek Zjednoczenia Zawodowego Polskiego istniał do 1945 roku, kiedy wszedł w skład Zrzeszenia Związków Zawodowych.

- - - -