Kompleks Akademii Medycznej w Gdańsku został otwarty 19 kwietnia 1911 roku pod nazwą szpitala miejskiego. Kompleks ten powstał przy ul. Dębinki we Wrzeszczu. Szpital posiadał 818 łóżek. Na bazie szpitala w 1935 roku decyzją senatu Wolnego Miasta Gdańska powstała Akademia Medycyny Praktycznej. budynek Akademii Medycznej Po 1945 roku uczelnia została przemianowana na Akademię Lekarską. Nauczanie medycyny w nowo otwartej uczelni obejmowało przedmioty kliniczne. Od 1950 roku do 19 maja 2009 roku funkcjonowała ona jako Akademia Medyczna w Gdańsku. Obecnie Akademia Medyczna istnieje pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest obecnie największym szpitalem w Polsce.

- - - -