5 lutego 1924 – Powołany został Bank Gdański (Bank von Danzig) Wolnego Miasta Gdańska.  Działalność banku została rozpoczęta 17 marca 1924 roku. Zadaniem banku była emisja jak i kontrola waluty guldenowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Likwidacja Banku Gdańskiego nastąpiła po wcieleniu Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy przez Alberta Forstera w trybie dekretu z dniem 1 września 1939 roku.

- - - -