8 lutego 1920 – W Wolnym Mieście Gdańsku rozpoczął działalność Komisariat Generalny RP. Komisariat był urzędem reprezentującym Polskę na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Urząd ten wykonywał wszystkie umowy międzynarodowe jak i wszystkie uprawnienia zagwarantowane dla Polski Traktatem Wersalskim. Większość instytucji Polskich na terenie Gdańska podlegało Komisarzowi. Urząd działał do 1939 roku. Pierwszym Komisarzem Generalnym RP był Maciej Biesiadecki.

- - - -