W Wielkiej Zbrojowni do 1920 roku mieścił się arsenał miejski. po tym okresie miejsce to straciło swoja funkcjonalność i zostało przeniesione. Ze względu na swoją lokalizację 6 maja 1923 roku zostały otwarty pasaż handlowy łączący Targ Węglowy z ul. Piwną. Pasaż ten został w ostatnim czasie zamknięty ze względu na rezygnację głównego najemcy jak i wymóg wykonania remontu wewnątrz Zbrojowni.

- - - -