Wolne Miasto Gdańsk zostało utworzone 15 listopada 1920 w wykonaniu postanowień art.100-108 traktatu pokojowego, kończącego I wojnę światową. Art. 100 Traktatu określił granice Wolnego Miasta Gdańska, art. 105 ustanowił obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska dla osób tam zamieszkałych.

W skład Wolnego Miasta wszedł powiat grodzki Gdańsk oraz większe części ówczesnych powiatów: Gdańsk-Wyżyny i Gdańsk-Niziny, jak również niewielkie fragmenty powiatów wejherowskiego (Sopot, który stał się po 1920 samodzielnym powiatem miejskim), tczewskiego, elbląskiego, malborskiego, kościerskiego i kartuskiego.
Wolne Miasto Gdańsk istniało do 1 września 1939 roku o godzinie 12 stało się (wbrew prawu międzynarodowemu), częścią prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie III Rzeszy w trybie dekretu Adolfa Hitlera.

- - - -