W 1938 roku na Biskupiej Górce rozpoczęła się budowa Schroniska Młodzieżowego im. Pawła Beneke (Paul-Beneke-Jugendherberge). Prace budowlane zostały zakończone w pierwszych miesiącach 1940 roku. Schronisko było przeznaczone tylko dla młodzieży niemieckiej. Podczas II wojny światowej w 1945 roku gmach makieta Schroniska Młodzieżowego na Biskupiej Górce Schroniska Młodzieżowego był punktem dowodzenia ataku Armii Czerwonej na Główne Miasto przez generała Pawła Iwanowicza Batow. Od 1951 roku teren Biskupiej Górki wraz z Schroniskiem został zamknięty i przejęło o Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego od 1957 roku terenem tym zarządzała Milicja Obywatelska i następnie od 1990 roku Policja.

- - - -