Władze Gdańska na mocy decyzji Rady Narodowej 29 stycznia 1946 roku przekazały Kościół Mariacki w władanie kościołowi katolickiemu. Kościół ten od 1577 roku był w władaniu protestantów, którzy przejęli kościół od katolików podczas bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta. Po tym czasie w kościele działali wybitni organiści i kompozytorzy, których dzieła są dziś odkrywane. Występowała tu słynna Capella Gedanensis, której tradycja została na nowo wskrzeszona. Świątynię Mariacką odwiedzały systematycznie tłumy ludzi z całego świata, wśród nich głowy koronowane: królowie polscy, wazowi, szwedzcy, car Piotr Wielki, cesarz Napoleon Bonaparte, którego pupil baron Vivant Denon zrabował z Gdańska obraz Hansa Memlinga. Aż do rozbiorów Polski kościół podlegał patronatowi królewskiemu. Po rozbiorach, gdy Gdańsk został wcielony do Prus.

- - - -