Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych z miasta Gdańska zostało samo rumowisko. Śródmieście Gdańska było zniszczone w ponad 90% a przedmieścia w 60%. Bezpośrednio po odgruzowaniu starego miasta które trwało ponad 5 lat powstał pomysł władz by z oszczędności i braku funduszy po okresie wojennym wyrównać teren po starym mieście. Jak i wybudować nowe nowoczesne miasto. Jednakże pomysł ten upadł dzięki czemu przystąpiono do szybkiej rekonstrukcji starego miasta. Niestety przedmieścia w większości zostały odbudowane w nowoczesnym na tamte czasy budownictwie.

- - - -