Dekretem Rady Ministrów dnia 30 marca 1945 roku zostało utworzone województwo gdańskie. W jego skład włączono byłe tereny Wolnego Miasta Gdańska, część obecnego woj. Pomorskiego (wschodnia część) i Prus Wschodnich. Województwo Gdańskie istniało w takiej formie do 1975 roku kiedy nastąpiła reforma administracyjna w kraju. Zlikwidowano trójstopniowy podział administracyjny tj (województwo-powiat-gmina) i zastąpiono dwustopniowym (województwo-gmina). Niniejszy podział administracyjny trwał do 1998 roku. Z dniem 1 stycznia 1999 roku został wprowadzony nowy podział administracyjny dzięki któremu zostało zlikwidowane województwo Gdańskie i powołane nowe Województwo pomorskie.

- -