Wydania gazet jak i ich wycinki w latach 1940-1949

Wycinki z gazet czyli zdjęcia Gdańska i Gdańskich osiedli publikowane w gazetach z lat 40 więcej

- - - -