Wycinki z gazet czyli zdjęcia Gdańska i Gdańskich osiedli publikowane w gazetach z lat 40

1945

4 Photos

1949

13 Photos

- -