Morski Instytut Techniczny, w Gdańsku powstał 3 marca 1950 roku. Od Listopada 1950 roku został przekształcony w działający do dziś Instytut Morski.
Celem Instytutu Morskiego jest dbałość o zachowanie wartości morza i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki morskiej.
Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, ściśle związaną w zakresie swoich kompetencji z gospodarką morską. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie:

* gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego
* modernizacji i eksploatacji portów
* hydrotechniki morskiej
* geotechniki
* oceanografii operacyjnej
* monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom
* gospodarki wodnej i inżynierii morskiej
* ochrony i kształtowania środowiska
* ekologii morza
* zagospodarowania regionu nadmorskiego
* tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych
* nowych technologii i gospodarki elektronicznej

- - - -