Na początku lat 60. ubiegłego wieku rozpoczęto planistyczne prace dotyczące modernizacji Portu Gdańskiego. Poszerzono i pogłębiono kanał portowy, łagodnie wyprofilowano „Zakręt Pięciu Gwizdków”, rozbudowano system nabrzeży. Wydobytą ogromną ilość materiału postanowiono „zagospodarować” przy tworzeniu nowej wizji artystycznej terenu Westerplatte. W ten sposób powstał kopiec liczący 22 i pół metra wysokości, na którym postawiono pomnik.
W dniu 9 października 1966 roku został odsłonięty Pomnik Obrońców Wybrzeża. Projekt pomnika i plan zagospodarowania terenu to dzieło zespołu projektantów z Gdańska w osobach: A. Haupt, F. Duszenko i H. Kitowski. Pomnik ma wysokość 25 metrów i złożony jest z 236 bloków granitowych o wadze od 6 do 12 ton pochodzących z kamieniołomów w Strzegomiu i Borowie. widok na Westerplatte

Czas, w którym pomnik ten powstawał, nie sprzyjał prawdzie historycznej i dlatego jego ideografia jest na wskroś komunistyczna. Z daleka widoczny, górujący nad portem, niestety nie ma nic wspólnego z Bohaterami Westerplatte. Zarówno jego treść i nazwa, wskazują intencje ówczesnych władz, by pomnik stał się propagandowym orężem i zajął na Westerplatte miejsce najważniejsze. Na szczycie pomnika czuwają żołnierz i marynarz wspólnie dzierżący pepeszę, wymienione są pola bitewne, ale ani Studzianki, ani Lenino nad morzem nie leżą. Wspomniana jest tylko geograficzna nazwa Westerplatte, bez odniesienia do 1939 roku. Podobnie jak na tablicy z cmentarza, popełniono błąd w nazwie Poczta Gdańska, a powinno być Poczta Polska w Gdańsku, ponieważ Poczta Gdańska była pocztą niemiecką.
Westerplatte w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, było wizytówką propagandową o czym świadczą wizyty delegacji bratnich partii np: marsz. Wiktora Kulikowa, Gustava Husaka, Todora Żiwkowa oraz wybitnych osobistości polityki jak Prezydenci Francji gen. Charles de Gaulle i Valery Giscard d’Estaing, a także wielu innych prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych państw z całego świata. Odbywały się tutaj obchody święta Ludowego Wojska Polskiego, kolejnych rocznic wybuchu wojny, promocje oficerskie z udziałem Ministra Obrony Narodowej, odwiedzały to miejsce wojskowe delegacje zaprzyjaźnionych armii umacniając „braterstwo broni”.
Dziś jest to ulubione miejsce wycieczek, by zrobić sobie zbiorowe zdjęcie, pamiątkę pobytu na Westerplatte.

- - - -