Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku; później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Prekursorką Uniwersytetu Gdańskiego była Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, która rozpoczęła działalność w 1945 i już w 1947 roku wydała pierwsze dyplomy, gdyż kontynuowali w niej naukę studenci trzeciego roku.
Obecnie Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Oferuje kształcenie na prawie czterdziestu kierunkach studiów w zakresie ponad stu czterdziestu specjalności. Na jedenastu wydziałach studiuje prawie trzydzieści trzy tysiące studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się tysiąc siedmiuset pracowników naukowych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki. W zakresie europejskich programów, takich jak Erasmus, studenci UG mają szanse poszerzać swoją wiedzę i podejmować praktyki zagranicą oraz zdobywać nowe doświadczenia. Biorą też udział w programie MOST, który daje szansę studiowania przez jeden semestr na jednej z dziewiętnastu wyższych uczelni. Biuro Karier UG, które jest liderem wśród zawodowych doradców województwa pomorskiego, pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju. Liczne zagraniczne staże kadry naukowej pomagają w coraz nowocześniejszym i otwartym kształceniu młodzieży.

- - - -