Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża został powołany 29 kwietnia 1978 roku w Gdańsku. Wśród jego organizatorów byli: Bogdan Borusewicz, Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis, Alina Pienkowska i Lech Wałęsa.
Wolne Związki Zawodowe działały niezależnie od państwa, stawały w obronie praw robotniczych i obywatelskich, celem działalności było odzyskanie prawa do demokratycznego kierowania przez społeczeństwo państwem. WZZ wydawał biuletyn „Robotnik Wybrzeża” (ukazało się kilka numerów). Pierwszy numer ukazał się 1 sierpnia 1978 roku.
Aktywnymi działaczami WZZ byli m.in. Bogdan Borusewicz, Joanna Duda-Gwiazda, Jan Karandziej, Andrzej Kołodziej, Maryla Płońska, Alina Pieńkowska, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, Bogdan Lis, Andrzej Bulc, oraz Tadeusz Szczepański. WZZ skupiało ludzi, którzy w 1980 roku organizowali strajki w Stoczni Gdańskiej – byli to m.in. Piotr Maliszewski, Bogdan Felski, Maciej Miatkowski, Henryk Matysiak, Mieczysław Klamrowski, Leon Stobiecki, Lech Kaczyński, Mariusz Muskat.
Osoby należące do WZZ Wybrzeża tworzyły później NSZZ „Solidarność”.

- - - -