Problemy mieszkańców Gdańskich dzielnic w latach 7x na podstawie notatek i protokołów komitetów obywatelskich.

Gdańsk, dnia 18.01.74r

Prezydium
Dzielnicowej Rady Narodowej
Gdańsk – Wrzeszcz

N o t a t k a

Ze spotkania Radnych z aktywem samorządu mieszkańców K.O. „Przymorze” Piastowska, które odbyło się 18.01.74 r. więcej

Gdańsk 16.01.1974

Uwagi Komitetu Osiedlowego do Budżetu Dzielnicowej Rady Narodowej Gdańsk Wrzeszcz

więcej

Gdańsk dn.17.I.1974r.

WYCIĄG Z PROTOKOŁU

Plenarnego Posiedzenia Komitetu Osiedlowego im. Dąbrowszczaków z dn. 16. I. 1974 r.

więcej

Gdańsk-Oliwa, dnia 18.1.1974 r.

NOTATKA
z przebiegu zebrania Komitetu Osiedlowego „Bloki Leningradzkie”, w dniu 18 stycznia 1974 r. więcej

Gdańsk, dnia 18.1.1974 r.

NOTATKA

z posiedzenia Komitetu Osiedlowego „Bloki Leningradzkie” w dniu 18 stycznia 1974 r

więcej

Komitet Osiedlowy „Mściwoja”
Gdańsk Oliwa

INFORMACJA

W dniu 18 stycznia 1974r. odbyło się Plenum Komitetu Osiedlowego „Mściwoja” w Oliwie na którym zapoznano członków Plenum z projektem budżetu Urzędu Dzielnicowego Gd. Wrzeszcz na rok 1974r. więcej

Gdańsk-Oliwa, dn. 19 stycznia 1974 r

Dzielnicowa Rada Narodowa
Gdańsk-Wrzeszcz

Dot. :0Ą/VII-018-2/74

Na zebraniu Komitetu Osiedlowego, odbytym w dniu 18 stycznia br. zgłoszono następujące uwagi do projektu i w związku. z omawianym projektem budżetu dzielnicy na rok 1974. więcej

Gdańsk .dnia 16.01.74

Dzielnicowa Rada Narodowa
Gdańsk Wrzeszcz

Stosownie do postanowień z narady w dniu 14.01.74r. Komitet Osiedlowy „Wejhera-Pomorska” proponuje uzupełnienie projektu planu o następujące przedsięwzięcia: więcej

- - - -