Gdańsk 16.01.1974

Uwagi Komitetu Osiedlowego do Budżetu Dzielnicowej Rady Narodowej Gdańsk Wrzeszcz

Członkowie Plenum Komitetu Osiedlowego im. „Lumumby” na plenarnym posiedzeniu w dniu 15.01.1974 w dyskusji nad „budżetem Dzielnicy wysunęli następujące uwagi.
1. Członkowie Komitetu domagają się stanowczo zmiany lokalizacji projektowanego tunelu dla pieszych na zbiegu ulic Krzywoustego i Chłopskiej. Tunel taki jest potrzebny u zbiegu ulic; Chłopskiej, Lumumby i Czerwonego Dworu. Argumenty są następujące, jest to najbardziej ruchliwe skrzyżowanie na naszym osiedlu, jest to ciąg handlowy, dojście do środków komunikacji i jak notują kroniki milicyjne miejsce najczęstszych wypadków drogowych /kolizje pojazdów z pieszymi/ Życie codzienne narzuca nam pośpiech i piesi nie będą obchodzili kilkaset metrów do tunelu tylko będą przebiegali przez jezdnię, w związku z powyższym Komitet Osiedlowy wnioskuję o zmianę lokalizacji proponowanego tunelu.
2. Komitet Osiedlowy widzi w przyszłości konieczność wybudowania na terenie Przymorza lub któregokolwiek innego nowego osiedla w Oliwie, Przychodni Obwodowej specjalistycznej gdyż obecna w starej Oliwie obejmująca całą dzielnicę Oliwa jest absolutnie niewystarczająca.
3. Komitet Osiedlowy wnioskuje również o likwidację gospodarstwa rolnego leżącego u zbiegu ulic Chłopskiej i Czerwonego Sztandaru i przekształcenie go w miejsce rekreacji dla mieszkańców.

- - - -