Komitet Osiedlowy „Mściwoja”
Gdańsk Oliwa

INFORMACJA

W dniu 18 stycznia 1974r. odbyło się Plenum Komitetu Osiedlowego „Mściwoja” w Oliwie na którym zapoznano członków Plenum z projektem budżetu Urzędu Dzielnicowego Gd. Wrzeszcz na rok 1974r.
W spotkaniu uczestniczył radny Dzielnicowej Rady Narodowej Ob, Roman K.
Przewodniczył zebraniu przew. K.O. Ob. Edmund M, a projekt budżetu na 1974r, zreferował Ob, Władysław M, z-ca przew. Kom. Osiedlowego.
W zebraniu uczestniczyło 18 osób, a w dyskusji zabierało głos 7 osób.
Z obszernej dyskusji – K.O. wysuwa ogólno-dzielnicowe wnioski dotyczące całości dzielnicy:
- otoczyć specjalną opieką ulice reprezentacyjne-turystyczne po których poruszają się turyści zagraniczni, – te odpowiednio oświetlić, wyremontować drogi, chodniki, przeprowadzić elewacje na zniszczonych budynkach np, Piastowska, Krzywoustego itp.
- nie przeprowadzać kapitalnych remontów w domach, które w niedalekiej przyszłości mają ulec rozbiórce względnie które nie nadają się do kap. remont. /ul. Czyżewskiego/
- przeprowadzić instalacje oświetleniowe ulic reprezentacyjnych kosztem ulic na peryferiach, względnie ulic które w tej chwili nie wymagają oświetlenia np. Subisława,
- należałoby doprowadzić do stanu estetycznego ul. Grunwaldzką na odcinku ul. Poczty Gdańskiej i Ceynowy /zburzyć istniejące budy/
- podłączyć do elektrociepłowni ul, Śląską – w/g oświadczenia mieszkańców miało to być ujęte w projekcie planu na rok 1974 /Śląska 21/
Zebranie rozpoczęto o godz0 18.oo, a zakończono o 2o.3o

- - - -