Gdańsk, dnia 18.01.74r

Prezydium
Dzielnicowej Rady Narodowej
Gdańsk – Wrzeszcz

N o t a t k a

Ze spotkania Radnych z aktywem samorządu mieszkańców K.O. „Przymorze” Piastowska, które odbyło się 18.01.74 r.
Temat spotkania: Zapoznanie aktywu z projektem budżetu naszej Dzielnicy na rok 1974.
Obecni Sądni DEN:
1. ob.Edward M
2. ob. Bronisław R
3. ob. Artur P
Projekt budżetu przedstawił Radny Edward M.
W dyskusji zabrało głos 12 osób na obecnych 30. Aktyw K.O. na ogół przychylnie przyjął projekt budżetu,jednak
pewne punkty budziły zastrzeżenia i tak:
1. nadwyżka budżetu za rok ubiegły jest dość duża, czy to wynik
-niewykorzystania budżetu czy dodatkowych wpływów.
2. w planach budżetu przewiduje się pracę w kąpielisku Jelitkowo, bulwaru nadmorskiego oraz budowę parkingu w Jelitkowie. Natomiast nie ma mowy o konserwacji i utrzymaniu plaży, która wymaga zagospodarowania a przede wszystkim prac porządkowych w okresie letnim.
3. poza budżetem aktyw tego Osiedla niepokoi fakt przemilczenia następujących spraw:
a. brak planów zagospodarowania na ul.Piastowskiej na odcinku ul.Chłopskiej do Jelitkowa,tj: drugiej jezdni oraz chodników po prawej stronie. Ma to związek z rozbudową i uporządkowaniem kąpieliska Jelitkowo i dużego nasilenia w okresie letnim,
b. wybudowanie dalszego odcinka Zielonej Drogi aby ominąć Osiedla „Przymorze” ściśle mówiąc ul.Dąbrowszczaków, która jest ulicą osiedlową. Ul .Dąbrowszczaków w tej chwili przypomina ul.Grunwaldzką na której odbywa się duży ruch. kołowy, w tym ciężki tabor samochodowy o dużych obciążeniach.
Na marginesie tego spotkania, aktyw poruszył sprawę likwidacji chodowli trzody chlewnej mieszczącej się przy ul,Piastowskiej między kąpieliskiem Jelitkowo a Osiedlem „lOOO-lecia” i Osiedlami „Przymorza” Problem ten jest poruszany od kilku lat a Między innymi na spotkaniu z kandydatami na Radnych w miesiącu listopadzie w ubr.

- - - -