Gdańsk .dnia 16.01.74

Dzielnicowa Rada Narodowa
Gdańsk Wrzeszcz

Stosownie do postanowień z narady w dniu 14.01.74r. Komitet Osiedlowy „Wejhera-Pomorska” proponuje uzupełnienie projektu planu o następujące przedsięwzięcia:
W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1. Zagospodarowanie Potoku Jelitkowskiego jego remont wraz z urządzeniem ciągu spacerowego wg posiadanych przez nas informacji dokumentacja jest już opracowana. W ramach tego tematu powinna się również znaleźć rozbiórka budynku Spółdzielni „Tworzywo”,
2. W związku z rozpoczętą budową drugiej jezdni ul.Pomorskiej jak również: rozbudową osiedla „Żabianka” a co za tym idzie znacznym zwiększeniu i tak już sporego ruchu pieszego tym bardziej samochodowego widzimy konieczność budowy tunelu-przejścia dla pieszych pod jezdnią ul.Pomorskiej przy projektowanym rondzie na skrzyżowaniu Pomorskiej i Gospody.
3. W planie oświetlenia ulic należy bezwzględnie ująć oświetlenie ulicy Pomorskiej, która to sprawa ciągnie się od lat, a na całej długości tej ulicy od wiaduktu nie ma ani jednego punktu świetlnego.
4. W związku z budową ronda /projekt/ na skrzyżowaniu Pomorska-Gospody prosimy o przeniesienie obecnego postoju taksówek o 100 m w stronę Sopotu. Proponujemy wybudowanie zatoki postojowej między chodnikiem a murkiem Parkingu na ul.Gospody./na długości między przychodnią ,a róg Wejhera/.
Wniosek w taj sprawie skierowaliśmy do MZDiM w Gdańsku.
Poważnym mankamentem planu jest zupełny brak propozycji odnośnie Usprawnienia komunikacji na terenie dzielnicy. Wobec braku miarodajnych informacji, co do zamierzeń w tym zakresie, nie stawiamy konkretnych propozycji; stwierdzamy jednak z całą stanowczością: Komunikacja na terenie naszego osiedla i z naszym osiedlem jest f a t a l n a i wymaga radykalnej poprawy.

W ZAKRESIE HANDLU I USŁUG
Mimo opracowanych przez nas propozycji żadna z nich nie znalazła się w projekcie planu. wobec powyższego podajemy sygnaturę pisma naszego, które zostało skierowane w tej sprawie do Wydz. Handlu Prez. DRN. W tym zakresie innych propozycji nie mamy podkreślamy jedynie wagę złożonych w piśmie wymienionym z dnia 20.X.1973

- -