Gdańsk-Oliwa, dn. 19 stycznia 1974 r

Dzielnicowa Rada Narodowa
Gdańsk-Wrzeszcz

Dot. :0Ą/VII-018-2/74

Na zebraniu Komitetu Osiedlowego, odbytym w dniu 18 stycznia br. zgłoszono następujące uwagi do projektu i w związku. z omawianym projektem budżetu dzielnicy na rok 1974.
1. Zdecydowanie podtrzymywano od wielu lat stawiany wniosek wydzielenia Oliwy wraz z Przymorzem z dzielnicy Wrzeszcz i powołania dla niej własnego samorządu.
2. Oliwa od wielu lat w dzielnicy jest krzywdzona w przyznawaniu jej limitów finansowych w budżecie dzielnicy na kapitalne i bieżące remonty.
3. Należy bezwzględnie zmienić nieprzemyślane zarządzenia odnośnie sprzedaży budynków mieszkalnych z wieloma lokatorami. Budynki te wyjęte z planu remontów kapitalnych i bieżących szybko ulegają dekapitalizacji i w konsekwencji z powodu dużych zniszczeń nie mają chętnych do ich kupna mimo że koszt ich remontów odliczany jest od ceny sprzedaży.
4. Zaniedbana sieć placówek handlowych w starej Oliwie a szczególnie na terenie K.O.Obrońców Westerplatte, gdzie ani jeden punkt handlowy nie został objęty w projekcie budżetu remontem.
5. Na skutek złej gospodarki stara Oliwa straciła swój dawny urok – stawia się wiele szpetnych budek, szopek-garaży zaniedbana jest zieleń, ulice z „kocimi łbami”
6. Zachodzi konieczność wobec szybkiego rozwoju motoryzacji wydzielenia terenów pod budowę boksów garażowych.
7. Szkoła podstawowa nr 35 o charakterze sportowym nie posiada odpowiedniej hali gimnastycznej, jej teren dotychczas jest nieoświetlony.
8. Zachodzi konieczność budowy świetlic dla dzieci i młodzieży na terenie starej Oliwy i przesunięcia rejonów szkolnych między szkołą podst. nr 35 a 23.
9. Zachodzi konieczność rozbudowy w starej Oliwie centrali telefonicznej i objęcie siecią telefoniczną wielu ubiegających się od wielu lat o zainstalowanie telefonu jej mieszkańców.
10. Konieczny jest kapitalny remont ulicy Kaszubskiej przy której stoi szkoła podstawowa nr 35 na terenie F.O. (wniosek z uzasadnieniem w załączeniu)
11. W związku z prowadzoną akcją czynów społecznych na terenie naszego K.O. konieczne jest udostępnienie nam (postulowane już kilka razy) planów rozbudowy naszego rejonu.

- - - -