solidarnoscNiezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu przeciw socjalistycznym rządom Polski Ludowej.

serwis mojgdansk.com nie propaguje żadnych stron politycznych. Niniejsze materiały są przedstawione w celach informacyjnych oraz historycznych.

NIE MAJĄ ONE NA CELU KOGOKOLWIEK URAZIĆ.


- -