Wydania gazet jak i ich wycinki z lat 1980-1989

13 grudnia 1981 roku został ogłoszony Stan Wojenny na mocy uchwały Rady Państwa. Jako że  został wprowadzony w niedzielę nie nastąpiło specjalne wydanie gazet. więcej

- - - -