relacja z rocznicy 65 obchodów Dnia Zwycięstwa. Dzień Zwycięstwa został ustanowiony w 8 maja 1945 roku. Święto to zostało ustanowione na rocznicę zwycięstwa nad Faszyzmem i wyzwoleniem kraju przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie spod okupacji hitlerowskiej.

- - - -